20.8.13

БПЦ в "Терминал 7" (BPC in "Terminal 7")

Наскоро Небесният Млад Меринджей ни докосна с Телевизионния си псевдопод и предаванията на "Терминал 7" се разтвориха за нас, та Блажната вест проникна по всички пори и дупчици на гостоприемното студио на "No frame media":

18.05.2013

11.08.2013