11.6.08

Академична духовна недостатъчност срещу Светото Летящо Макаронено Величие (Academic mental insufficient against the Holy Flying Noodly Majesty)

The man who trades freedom for security does not deserve nor will he ever receive either (Benjamin Franklin).Днес на основната ми месторабота (Ко овде не полуди тај није нормалан, както казват братята сърби) се състоя един исторически Катедрен съвет, на който хилавата душевна безпомощност на никому ненужните титани на социалистическата ни наука направи жалък опит да се изправи срещу Макароненото Всемогъщество. Струва си да се разкаже по-подробно, защото случаят със сигурност ще остане записан със златни букви в Светото ни Предание.
И така - след една мъъъничка пауза от питнайси-шиснайси месеца, през които нямахме редовно проведен нито един Катедрен съвет, днес се събрахме да си избираме Ръководител катедра. По идея трябваше да стане чисто формално и набързо - нищо тпрюнджюджойчващо, значи (Забегая вперед, ще обърна внимание, че при тайния избор урна ни беше една използвана прозрачна пластмасова чашка от кафе - каква прекрасна метафора - нека напомня, че кафето - това е нектара на FSM, според едни обсъждания в нашия форум (Ей, чашката беше използвана, но - измита и подсушена - да не си помислите, че бюлетините се пускаха в утайката - не, няма такова нещо)). Аз, разбира се, се опитах да вдъхна малко живот на умрялото ни заседание, но на бърза ръка ме смачкотиха, та се посниших.Къде да им обяснявам, че катедрата ни не отговаря на изискването на чл.26д от ЗВО да включва "най-малко 7-членен академичен състав на основен трудов договор във висшето училище", или че единственият кандидат за шефския пост (избран впоследствие единодушно - от останалите, понеже аз не взех участие в гласуването), въпреки че е доцент от шест години, е скатал атестирането (пъ' и да е само той...) по чл. 57 от ЗВО, или че научната му дейност е по съвсем друга дисциплина, която изобщо не е в нашата катедра - но на кой му пука за такива подробности - важно е „шифърът да съвпада”, или че... впрочем, отплеснах се - за българските наука и висше образование - или добро, или нищо - минавам направо към поводът за тази статия.Та, вървят нещата към закръгляне, когато Председателстващият (он же - бившият ръккатдр) леко се изкашля и започна една словесна тирада по адрес на ... блога, който четете в момента (той го нарече "постер") - как било недопустимо да пиша такива работи, как съм си позволявал там (сиреч - тук) да пиша срещу официалната (точно тази дума употреби) религия - българското православие, и т.н. - все в този идиосинкразен дух - гарнирано с призив към смирениеРазбира се, още при споменаването на "официална" аз се изкикотих и се опитах да го прекъсна с думите, че в България няма официална религия - точният термин е "традиционна", което е нещо съвсем различно (вж чл.13, ал.3 от Конституцията на Република България и чл.10, ал.1 от Закона за вероизповеданията) и му обърнах внимание, че в момента той съвсем се е самозабравил и си позволява да нарушава редица положения от най-малко три основопалагащи нормативни акта - Конституцията на Република България, Закона за вероизповеданията и Закона за висшето образование. (Наруши и Правилника за дейността на висшето ни училище, естествено, но това - аре ся - то така или иначе в нормативни документи от този род могат да си пишат каквото си искат). Моля - чл.13, ал.1 от Конституцията на РБ: "Вероизповеданията са свободни", а в чл.37, ал.1 тя ни декларира, че "Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними". ЗВ пък, още в преамбюла си "потвърждавайки правото на всяко лице на свобода на съвестта и вярата, а така също и равенството пред закона без оглед на религиозната принадлежност и убеждения", в чл.2, ал.1 изтъква, че "Правото на вероизповедание е основно, абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо", а в чл.3, ал.1 директно ме защитава от посегателства като описваното - "Никой не може да бъде преследван или ограничаван в своите права поради религиозните си убеждения. Недопустими са ограничения или привилегии, основани на принадлежност или отказ от принадлежност към вероизповедание". Може и още да се цитира от този закон, но още по-интересно е, че на нАучната духовна безпомощност не й пука дори и за ЗВО - нормативен акт, който би трябвало да й е известен в детайли: от чл.3 - "Висшето светско образование е независимо от идеологии, религии и политически доктрини", от чл.4 - "Във висшето образование не се допускат привилегии и ограничения, свързани с ... вероизповедание", а най-красиво звучи в случая чл.56, ал.1, т.4, която задължава членовете на академичния състав "да не провеждат ... религиозна дейност във висшето училище" - пък тоя пореден православнувшийся учен точно това и направи - това си беше пар екселанс религиозна дейност - и то в присъствието на декана (който аФторитетно ми посочи къде ми е мястото) и един от зам.-деканите; макар че на тях пъ' к'во ли им пука за закона де... Техният девиз е "Преча, следователно съществувам" ("I obstruct therefore I exist")Да, ама не, во Летящото Тестено Величие мои скъпи сестри и братя! - нищо, нито някакви си православнувшиеся академични гиганти, нито титулованата безпросветност, наистина нищо, ама, наистина съвсем нищо - та, с една дума - нищо не може да спре великия Му полет из вселената на човешкото съществувание! Пълзящи твари, всуе се морите! Не се вари, туй що не се сварява! Макаронът, що го днес изхвърляте, той във порция ще да порасне!!!

18 коментара:

Анонимен каза...

Наистина ли това се е случило в действителност? И без смях в залата? Другарят ръководител е ли или не е усетил сарказма на твоя "постер"?

И как завърши всъщност случката? Трябвало е да го предизвикаш на теологичен дебат :)

А ако си хабилитирано лице, да подадеш жалба за дискриминация (в противен случай се пази от църковно-катедрени преследвания...).

Андрей Куртенков каза...

Всъщност, случката не е свършила, а тепърва започва.
Аз по принцип нямах намерение да пиша в този блог по проблемите на родните наука и висше образование, понеже за тях така или иначе се пише много по форумите и на други места, но ето че се налага.
Значи, с две думи, за какво става въпрос - т.нар. академична автономия у нас се превърна единствено в средство за увековечаване на господството на никому ненужни днес титани на науката, израстнали в йерархията по партийно-профсъюзна линия. И почти навсякъде (така е и в звеното, в което работя) всичко е пълна имитация, съпътствано от безброй закононарушения и невероятна мърлящина. И като се появи някой, който действително иска да свърши нещо полезно, бърка в очите на всички. Независимо, че в звеното ми няма абсолютно никаква научна дейност, с помощта на много хора и структури (най-вече - бившия ми професор - един истински учен и затова отдавна вече пенсионер, а също и на едно NGO и на една браншова организация) вече натрупах един доста сериозен (с оглед на възможностите) актив, което, оказва се, вбесява нЕкой мълзуланковци покрая мен и на въпросния Катедрен съвет се опитаха да ме стопират, като описаните в статията неща, очевидно бяха част от плана за "размазването" ми. Е да де, ама не са познали!!!
За тяхна изненада, в различни овластени институции има и хора, които действително работят за българските наука и образование (винаги съм се противопоставял на окачествяванието "накуп", включително и за политиците - и сред тях има доста честни и хочтени хора). Така че нещата действително тепърва започват. Те какво си мислят - че просто ей-така ще подсвирна и ще си тръгна?! Е, няма да стане, съжалявам.
В момента се набира протокола от Катедрения съвет. Аз го погледнах и веднага заявих на протоколчика, че ако не го поправи, ще носи отговорност за съставяне на документ с невярно съдържание. Той отначало се опита да ме заглавика, но после се съгласи да направи нужните промени и след малко ще ида да видя какво е станало. После ми предстои борба, за да получа копие от протокола - със сигурност ще го таксуват като класифицирана информация (това също го казвам сериозно - наскоро поисках информация относно надписване на часове от едни наши доценти и ми беше отказана с мотива, че било класифицирана информация!). Както и да е, ще видим какво ще стане; сигурно ще има повод пак да пиша по въпроса. При всички случаи, безочието на тези хора ме доведе до положение да нямам какво да губя, така че съм готов на всичко допустимо от закона, за да ги поставя на място. И да си взема своето.

Анонимен каза...

Да, като чета тук и там явно е повсеместно явление.
Стискам палци...
И ако има възможност в един момент, бягай от това блато...

Андрей Куртенков каза...

Специално внимание заслужава при описваните събития поведението на т.нар. млади. Пред очите ми някои такива екземпляри преживяха странна еволюция и сега от тях може да се чуят неща, които те самите преди иронизираха. Системата действа безотказно. Правилната стратегия е свързана не с някаква ефективна и общественополезна научна и преподавателска дейност, а със заемането на правилната стойка при връзване на обувките.

Анонимен каза...

Абе, човек, казаха ти да се махаш оттам! По вузовете и академиите останаха само най-некадърните. Ако наистина си специалист какво търсиш там.

Андрей Куртенков каза...

Добре де, а това редно ли е? Справедливо ли е? Когато все пак дойде момента политическата воля да се заеме с реформата на науката и висшето образование, тогава - тя на какво ще се опре, ако в тази система са останали само плужеци и малоумници? Аз вярвам, че мисията на научния работник е да бъде в полза на човешкия прогрес, а не да лиже задници и трупа публикации. Българската наука също трябва да заеме своето място във въпросния прогрес. Ако наистина има нещо като истинска атестация, или нещо друго от този род, то логично би било да очаквам по-висока оценка от маститите учЕни покрай мен - все пак, както виждаш, аз съставям едни граматически правилни изречения, което за тях е невъзможно. Който се съмнява - да заповяда на работното ми място и ще го заведа при хора, дето сигурно си мислят, че земята е се намира върху гърба на три слона, стъпили на гърба на огромен кит, който плува в Голямото море.

Анонимен каза...

Всъщност кита е костенурка,а блатото е космоса :) Тери Пратчет :)

Анонимен каза...

Сега да четат тези дето незнаят нищо за хомеопатията.
Имам близки,които се лекуваха с хомеопатия и това е безкраен процес с парично покритие.Казано иначе,няма да се излекуваш докато не ти улучат точният препарат(те не са лекарствта!)За да се случи това може да мине и 1/2 година,а всичко се заплаща.Друго ВАЖНО НЕЩО!КАЖЕТЕ Г-Н ДОКТОРЕ,КАК ПРАВИТЕ КАРТИНАТА НА ЖИВОТНИТЕ,КАТО ТЕ НЕ МОГАТ ДА ГОВОРЯТ?КАК ДА ПОВЯРВАТ ВЪВ ВАШАТА ВЕРЕТИНАРНА ХОМЕОПАТИЯ?НЕ!НИКОГА!ВИЕ СТЕ МОШЕННИК!ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕ ТРУДНО СЕ ЛЕКУВАТ ХОРАТА С ХОМЕОПАТИЯ,ТО ВИЕ ЩЕ ГОВОРИТЕ ЗА ХОМЕОПАТИЯ ПРИ ЖИВОТНИ!ИЗКЛЮЧЕНО Е!НЕДЕЙТЕ ЗАБЛУЖДАВА ПРОСТОВАТИЯТ НАРОД,МОЛЯ ВИ!ТОЙ НЕ ГО ЗАСЛУЖАВА!

Анонимен каза...

КАКВО ОБРАБОТВАНЕ БЕ?
МАЙ ТИ СЕ СТРЕМИШ ДА НИ ОБРАБОТВАШ(ЕГАТИ ДЕМОКРАЦИЯТА!!)НО НЯМА ДА СТАНЕ!
ПУСКАЙ КОМЕНТАРА БЕЗ ДА МУ МИСЛИШ,ДА НЕ ТЕ ОБРАБОТЯ АЗ!ПИСНА МИ ОТ МОШЕННИЦИ

Никой каза...

Не, не се махай от там освен ако не те махнат! Достатъчно е че ние избягахме, нека остане поне някой да държи фронта! УСПЕХ!

Андрей Куртенков каза...

Абе, друго са си хуманитаристите. Че преобладават сред тях разтегачите на локуми - преобладават. Ама - когато някой умее да пише - и го прави страхотно.
Току-що прочетох какво е написала в началото на седмицата в блога си Светла Енчева от ЮЗУ-Благоевград и направо се стъписах - съвсем същите неща се мотаят и из мойта главица в навечерието на първия ни работен ден от новия цикъл. Ето точния цитат -

svetlaen.blogspot.com/2008/09/blog-post.html
"Тук съм:
- за да продължавам да изразявам открито личната си позиция по различни публични въпроси;
- защото смятам, че имаме право да бъдем български граждани и без да сме (или да се чувстваме) част от мнозинството;
- защото вярвам, че не е нужно да си от бялата раса, етнически българин, православен християнин, хетеросексуален, клинично здрав, без увреждания, за да изискваш да те приемат като равностоен човек;
- защото съм убедена, че всички пари, компютри и зали на света не могат да направят от едно учреждение Университет, ако в него се потъпква академичната свобода;
- защото мисля, че несъгласието с висшестоящите в едно модерно демократично общество не те прави предател, а е израз на свобода;
- защото настоявам, че даването на публичност за дейността на една публична институция също не е предателство, а е форма на граждански контрол;
- защото вече и от опит знам, че публичността в интернет може да промени света около нас;
- защото вече съм взела решение, поела съм риск, наясно съм с възможните последствия и не ме е страх."

Е, винаги ме е малко яд, когато някой вземе да се сети преди мен за неща, дето аз е трябвало първи да се сетя и пръв да напиша. Ама аре ся, завистта към колегата за отличното й попадение така или иначе е нещо твърде слабо в сравнение с опасенията от предстоящите ми неприятности. След едно изпълнено с чудесни преживявания (а и с много работа) лято, отново ми предстои да се потопя в огледалния свят. От една страна - логично е и този свят да има своята имунна система, която да се бори срещу чуждите тела; от друга страна - защо пък аз, висококвалифицирания специалист, да съм чуждото тяло - защо пък такива да не са всъщност интригантите и имитаторите, които в момента самодоволно потриват ръце?

Анонимен каза...

Много смешно.Ти ще отговаряш за просташкия си блог и за всичко останало.Ще съжаляваш но ще бъде вече късно.

минаващ каза...

Какво общо има хомеопатията с постинга? За написаното с големите букви казвам. Мисля че Андрей би трябвало да бъде покрепен от колегите в университета.

Андрей Куртенков каза...

Написал съм в профила си, че се занимавам с ветеринарна хомеопатия, та му е хрумнало на анонимния да сподели нЕкоя мъдра мисъл по въпроса. В интерес на истината, бих желал да й обръщам много по-голямо внимание, но за съжаление напоследък съм принуден да отделям все по-малко време на хомеопатията.
А за другото ... ще перефразирам една известна мисъл така: "Свободата е занимание самотно".

Анонимен каза...

Понеже много ти знае ченето да говори ще те последва и теб същата участ на журналиста,за да се научиш къде какво да говориш и да ПИШЕШ!

Анонимен каза...

Какви са тези картини дето си сложил тук на женски гърди и на извратени съвъкопления,едва ли не?С това искаш да ни кажеш ,че си падаш по извратености ли?!Ще ги пратя на ректора ти,за информация!За да знае какви служители има!

Анонимен каза...

Да, вероятно така че е

Анонимен каза...

Ой, благодарю